Treść strony

Wszystkie aktualności

Stronicowanie

 • Mieszkańcy Złotorii i Kopanina !

  2018.10.24

  W związku z uszkodzeniem rury wodociągowej podczas budowy kanalizacji w dniu dzisiejszym, tj. 24.10.2018 może nastąpić spadek ciśnienia wody aż do całkowitego zaniku dla mieszkańców miejscowości Złotoria, Kopanino, Grabowiec oraz Obory. Obecnie trwają prace mające na celu ustalenie zniszczeń oraz naprawę wodociągu.
  Za wszystkie utrudnienia związane z tą sytuacją przepraszamy

  .

 • Mieszkańcy ul. Makowej, Zimowej i Toruńskiej w Grębocinie!

  2018.07.12

  Drodzy mieszkańcy ul. Makowej, Zimowej i Toruńskiej w Grębocinie. W związku z zakończeniem wszystkich formalności związanych z budową kanalizacji  w ww. ulicach, zapraszamy Państwa do korzystania z nowej sieci sanitarnej. W tym celu należy złożyć wniosek przyłączeniowy w siedzibie Lubickich Wodociągów. Druk wniosku dostępny jest na na naszej stronie www w zakładce Strefa Klienta /druki/ (formularz zlecenia wydania warunków technicznych). Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo.

 • Zwiększenie ciśnienia w sieci

  2018.06.05

  W związku z niskim ciśnieniem wody informujemy, że w chwili obecnej trwają prace na przepompowni w Lubiczu Górnym mające na celu zwiększenie ciśnienia W najbliższym czasie zostanie uruchomionone dodatkowe zasilanie z nowo wybudowanej sieci wodociągowej Toruńskich Wodociągów obejmujące Lubicz Górny, Krobię i Mierzynek

 • Przepisy dotyczące danych osobowych ! Informacje w strefie klienta

  2018.05.23
 • Kanalizacja to nie śmietnik !

  2017.11.14

      Prosimy wszystkich mieszkańców naszej gminy o prawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej i nietraktowanie jej   jako pojemnika na odpady.

   Czego nie wolno wrzucać do kanalizacji:

   

  • Rajstop, szmat, bandaży, materiałów opatrunkowych, itp. – z zawartością włókien naturalnych i syntetycznych, które nie rozpuszczają się w wodzie, zbijających się w rurach w zwartą masę.
  • Kości, odpadów kuchennych, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczalną bryłę. Resztki jedzenia przyciągają gryzonie (myszy i szczury), które osiedlają się w kanalizacji i mogą być nosicielami groźnych chorób.
  • Lekarstw, igieł, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni ścieków.
  • Materiałów budowlanych takich jak zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice, itp., które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych, tworząc zwarte i trudne do usunięcia zatory.
  • Części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie takich jak rękawice gumowe, włosy, torebki foliowe, korki, butelki, zabawki, itp.

Stronicowanie

Kontakt

 • Lubickie wodociągi

 Lubickie Wodociągi sp. z o.o.     

 87-162 Lubicz, ul Toruńska 56                                                 

 tel./fax  56 678 53 14

pogotowie wodno-kanalizacyjne 501 176 912

  email: biuro@lubickie-wodociagi.pl                                    

 Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy               

 Nr KRS: 0000128543                                                                   

 Regon 871629373      NIP 879-23-26-737

 wysokość kapitału zakładowego 6 956 500,00zł

       

Kontakt osobisty z Biurem Obsługi Klienta  w godzinach: 

                                     pn. 7.00 - 15.00      

                                     wt. 7.00 - 16.00    

                                     śr. 7.00 - 15.00

                                     czw. 7.00 - 15.00

                                      pt. 7.00 - 14.00

Imię i Nazwisko
e-mail
Temat
Wiadomość

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka