Treść strony

Taryfa usług 2017

 

Ceny za zaopatrzenie w  wodę i odprowadzanie ścieków ścieków

 

 

 

OGŁOSZENIE

zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 24.02.2017r. nr XXXL/380/2017 poniżej przedstawiamy aktualne ceny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków sanitarnych

 

Ceny wody obowiązujące

od dnia 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku 

 

 

 

Na podstawie art 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. (D.U. z 2017r. Poz. 2180) o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Publikacja ustawy nastąpiła 27.11.2017r. Ustawa weszła w życie 14 dni od jej ogłoszenia, tj. 11.12.2017r. Przedłużenie taryfy obowiązuje do 09.06.2018r.

 

 

 

1).  1m3 wody dla odbiorców

 

           indywidualnych*               = 3,44 zł netto+8% VAT=3,72 zł brutto

 

2). 1m3 wody dla przemysłu,

 

usług i pozostałych odbiorców     =4,43 zł netto+8% VAT=4,78 zł brutto

 

    

 

 Ceny ścieków obowiązujące od dnia 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku :

                                                                                    

1). 1m3 ścieków dla odbiorców

 

      indywidualnych*                      = 5,84 zł netto+8% VAT=6,31 zł brutto

 

2).1m3 ścieków dla przemysłu,

 

usług i pozostałych odbiorców     = 13,40 zł netto+8% VAT=14,47 zł brutto

 

 

 Opłata abonamentowa                = 5,00 zł netto + 8% VAT = 5,40 zł brutto
 

 

 

* odbiorcy indywidualni z budynków mieszkalnych bez decyzji pozwolenia na użytkowanie będą rozliczani według stawek opłat obowiązujących w grupie 2, podmioty, których nie dotyczą kryteria kwalifikacji danego środka do pomocy publicznej (zawarte w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE)) będą rozliczane wg stawek dla 1). grupy taryfowej. Podmiotami takimi są np. szkoły publiczne i przedszkola.

 

 

 

 

 

   Ceny podstawowych usług związanych z korzystaniem z sieci wod.-kan.

 

 

- Wydanie warunków technicznych wpięcia do sieci wodociągowej - 50zł

 

- Wydanie warunków technicznych wpięcia do sieci kanalizacyjnej - 50 zł

 

-  Montaż opaski wodociągowej z zasuwą - 495 zł

 

Badanie wody po wpięciu do sieci - 118,08 zł

 

- Odbiór końcowy przyłącza wodociągowego - 61,50 zł

 

- Odbiór końcowy przyłącza kanalizacyjnego - 61,50 zł

 

 

  W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Lubickie wodociągi

 Lubickie Wodociągi sp. z o.o.     

 87-162 Lubicz, ul Toruńska 56                                                 

 tel./fax  56 678 53 14

pogotowie wodno-kanalizacyjne kom. 605 356 529

  email: biuro@lubickie-wodociagi.pl                                    

 Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy               

 Nr KRS: 0000128543                                                                   

 Regon 871629373      NIP 879-23-26-737

 wysokość kapitału zakładowego 7.256.500,00zł

       

Kontakt osobisty z Biurem Obsługi Klienta  w godzinach: 

                                     pn. 7.00 - 15.00      

                                     wt. 7.00 - 16.00    

                                     śr. 7.00 - 15.00

                                     czw. 7.00 - 15.00

                                      pt. 7.00 - 14.00

Imię i Nazwisko
e-mail
Temat
Wiadomość

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka